IT-Enterprise.Бухгалтерія
Будь ласка, заповніть форму
IT-Enterprise. Бухгалтерія
Бухгалтерський облік для великих підприємств
та корпоративних структур

IT-Enterprise. Бухгалтерія - це українська програма, що дає змогу вести всі типи бухгалтерського обліку. Зручна, проста у використанні та налаштуванні.
Ознайомтеся з можливостями IT-Enterprise.Бухгалтерія
Особливості IT-Enterprise.Бухгалтерія
Наш програмний продукт для бухгалтерського та податкового обліку є втіленням багаторічного досвіду команди фахівців
1
Можливість одночасного використання україно-мовного, російсько-мовного та англо-мовного інтерфейсів системи для різних користувачів
2
Ведення обліку по необмеженій кількості юридичних осіб
3
Можливість вивантаження звітів в М.Е.Док та інші системи подачі звітності
4
Можливість простої конвертації даних з інших бухгалтерських програм
5
Оперативна підтримка діючого податкового законодавства України
6
Безшовна інтеграція з іншими модулями системи керування: керування складським обліком, керування заказами, виробництвом та ін.
7
Можливість конфігурування під особливості ведення обліку в компанії
ОПЕРАЦІЇ ПО КАСІ І РОЗРАХУНКИ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ
За допомогою системи Ви легко створите касові ордери в іноземній і національній валюті, автоматично отримаєте платіжні відомості, а також звітність по касі, виконаєте валютну переоцінку.
Ви зможете вести розрахунки з підзвітними особами: формувати й погоджувати накази на відрядження, створювати на основі них посвідчення про відрядження, авансові звіти в національній та іноземній валютах.
ОПЕРАЦІЇ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТАМИ
У системі Ви зможете вести облік операцій по розрахункових і валютних рахунках, автоматизовано обробляти банківські виписки, вести оборотні відомості.
Ви отримаєте можливість зручно погоджувати й проводити електронні платежі, експортувати чи імпортувати платіжні доручення (через зв'язок із системами «Клієнт-банк»), зручно обліковувати операції з кредитними засобами та операції з векселями.
ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ
В системі Ви зможете вести інвентарну картотеку аналітичного обліку основних засобів, сформувати й роздрукувати регістри наявності й обліку основних засобів за місцями зберігання та експлуатації.
Матимете можливість вести облік надходження, вибуття й внутрішніх передач основних засобів, виконувати переоцінку та індексацію основних засобів, обліковувати ремонти й поліпшення основних засобів, нараховувати знос. Система дозволяє Вам вести облік капітальних вкладень.
ОБЛІК ТМЦ І МШП
Система дає можливість вести первинні документи оприбуткування, передачі, списання, реалізації ТМЦ. Для документів налаштовані друковані форми, стадії погодження та формуються проводки. Ви зможете прикріпити до первинного документу скан-копію оригіналу і швидко її переглянути або роздрукувати за необхідності. Ви зможете вести облік спецодягу, враховуючи терміни експлуатації. Система дозволить Вам сформувати оборотно-сальдові відомості по ТМЦ.
РОЗРАХУНКИ З КОНТРАГЕНТАМИ
За допомогою системи Ви легко вестимете облік розрахунків із постачальниками, покупцями, підрядниками, замовниками в розрізі первинних документів, зможете прикріпити до первинного документу скан-копію оригіналу і швидко її переглянути або роздрукувати за необхідності. Система дозволить Вам вести відомості по розрахунках із контрагентами у національній та іноземній валюті, авансах і виконувати валютну переоцінку. Система надає можливість формувати й роздрукувати зведені відомості розрахунків із контрагентами, акт звірки за будь-який заданий період.
РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Ви проводитимете розрахунок заробітної плати, нарахувань по заробітній платі (окладів, премій, та інш.), розрахунок нарахувань за листками непрацездатності, нарахувань по відпустках, інших нарахувань, податків, утримань, відрахувань у фонди. Система дозволить сформувати платіжні відомості на виплату зарплати, а також звітність по заробітній платі, сформувати форми звітності відповідно до діючого законодавства України.
ОБЛІК ВИТРАТ
Ви вестимете облік фактичних витрат в розрізі статей і елементів витрат (проводки, сальдо по підрозділах, обороти в дебет рахунків обліку витрат). Формуватимете в системі документи списання, довідки про обсяг виконаних робіт та наданих послуг.
ПОДАТКОВИЙ
ОБЛІК, ФІСКАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ
В системі Ви вестимете податковий облік у відповідності з податковим кодексом України. Вестимете облік ПДВ по розрахунках з постачальниками та підрядниками, автоматизовано формуватимете реєстр отриманих податкових накладних завантажених із в зовнішні системи подачі податкової звітності. На основі первинних документів в системі, Ви зможете сформувати і роздрукувати податкові накладні покупцям, вести реєстр виданих податкових накладних, автоматично вивантажувати податкові накладні в зовнішні системи подачі податкової звітності.
Ви зможете сформувати декларацію по ПДВ, декларацію по податку на прибуток та інші звітні форми та вивантажити їх для завантаження в зовнішні системи подачі податкової звітності.
ЗВЕДЕНА БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ
Ви зможете сформувати всі стандартні аналітичні форми бухгалтерської звітності в тому числі Головну книгу, оборотно-сальдові відомості, журнали проводок та ін.
ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
На основі заведених та згенерованих у системі документів Ви зможете автоматично сформувати фінансову звітність (форма 1 «Баланс», форма 2 «Звіт про фінансові результати», форма 3 «Звіт про рух грошових коштів», форма 4 «Звіт про власний капітал, форма 5 "Примітки до річної фінансової звітності"). Ці форми можна легко й швидко відправити в M.E.Doc.
ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ ПО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТАХ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (МСФЗ)
Система дозволяє автоматично сформувати звітність по міжнародних стандартах на основі даних бухгалтерського обліку та прописаних в системі трансформацій по міжнародних стандартах фінансової звітності (форма 1 «Баланс», форма 2 «Звіт про фінансові результати», форма 3 «Звіт про рух грошових коштів», форма 4 «Звіт про власний капітал», форма 5 «Примітки до річної фінансової звітності»).
Наші Клієнти, що користуються IT-Enterprise.Бухгалтерія
.,Запитання та відповіді
Запитання:
Чи є можливість в одній базі вести облік декількох організацій, використовуючи загальні довідники?
Відповідь:
В системі реалізована можливість в одній базі вести облік декількох організацій, використовуючи загальні для всіх організацій довідники контрагентів, фінансових та ін. аналітик, підрозділів, проектів, номенклатури та ін. Організації/об'єкти, котрі таким чином ведуться в системі не обов'язково повинні бути об'єднані юридично в холдинг чи концерн. Функціонують кейси, коли частина даних, до прикладу в плані рахунків це субрахунки, використовується для всіх організацій-об'єктів, а частина лише для вибраних.
Запитання:
Чи є можливість самостійного доопрацювання окремих процесів (довідників, документів, звітів тощо, а можливо і цілих модулів), або створювати свої, та пов'язувати їх з іншими рішеннями продукту?
Відповідь:
Система – відкрита, що дає можливість Замовникам самостійно доопрацювати окремі процеси. В процесі впровадження спеціалісти команди IT-Enterprise здійснюють підготовку центру компетенції в складі команди Замовника, котрий в подальшому здійснює підтримку впровадження бізнес процесів і їх реалізації в IT-Enterprise, а також має змогу налаштовувати нові бізнес процеси. При необхідності центр компетенції також може самостійно налаштовувати нові напрямки в IT-Enterprise. Один з яскравих прикладів «Зоря-Машпроект», ІТ служба розробила додаток для персоналу, ось посилання на доповідь директора по ІТ «Зоря-Машпроект» - Мініна О.А.
Запитання:
Який механізм пропонуєте переходу з 1С (важливо – зі збереженням данних)?
Відповідь:
1. Команда спеціалістів IT-Enterprise надає Замовнику уніфікований перелік довідників, дані з котрих необхідно закачати з 1С в IT-Enterprise, а також опис полів цих довідників і вимоги до них. Замовнику надаються також налаштовані пакети для імпорту даних, в котрих описано і сам пакет і правила завантаження даних (до прикладу: в довіднику обов'язково повинно бути поле SKU і воно не має бути пустим для довідника ТМЦ).
2. Далі здійснюється вигрузка даних з 1С в спеціалізовані таблиці для імпорту даних в IT-Enterprise.
3. Вивантажені з 1С дані автоматизовано завантажуються в основні довідники IT-Enterprise. Таким чином дані з 1С швидко, легко і в необхідному обсязі переносяться в IT-Enterprise.


Чи є можливість одночасно відображати один документ по декількох видах обліку (бухгалтерському, податковому, управлінському, МСФО).
Так, в системі реалізована можливість одночасно відображати один документ по декількох видах обліку. Дані з бухгалтерського обліку відображаються в податковому і управлінському обліку. Існує можливість формувати до документу різні типи проводок - бухгалтерські, для податкового обліку, управлінські, трансформації для МСФО. Налаштування виконуються на рівні ТГО до документів.
В скількох валютах можливо відображати операції, по яких курсах (НБУ, управлінський тощо)? В основному це цікавить для управлінського обліку.
Так, система дозволяє додавати необмежений перелік типів курсів валют: НБУ, центральних банків інших країн, комерційні курсі валют, включаючи курси купівлі і продажу валют для кожного комерційного банка окремо, також курси різноманітних бірж та інші спеціальні курси, що використовуються в умовах договорів. На додачу до цього користувачі системи застосовують широкий спектр управлінських курсів валют: прогнозні для горизонтів рік-місяць-тиждень, оперативні управлінські, окремо для бюджетування доходів і витрат та ін. Для встановлення управлінських курсів може бути використано окрему умовну грошову одиницю. Для будь якого типу курсу може бути зафіксований вручну або імпортований курс до національної грошової одиниці або крос-курс до будь-якої іншої грошової одиниці. В первинних бухгалтерських документах може бути встановлено різні валюти та типи курсів для документа в цілому, для окремих рядків номенклатури, для графіків платежів чи надходжень, для відповідності суми в валюті оплати і в валюті розрахунків (наприклад, банківська виписка) та ін. При бухгалтерській обробці первинного документа система автоматизовано згідно з алгоритмом типової господарської операції сформує одне чи декілька проведень. Для кожного окремого проведення, тобто для одного подвійного запису в бухгалтерський обліковий регістр, може бути сформовано суми в трьох валютах: в валюті операції, в національній валюті, а також у валюті еквівалента (для управлінського обліку). Також система дозволяє проводити динамічний аналіз даних не тільки в валюті обліку, а також в будь-якій обраній валюті і типі курсу без необхідності зберігання великої кількості надлишкових даних.
Чи є облік ТМЦ та основних засобів?
Так, система дає можливість вести первинні документи оприбуткування, передачі, списання, реалізації ТМЦ. Для документів налаштовані друковані форми, стадії погодження та формуються проводки. Ви зможете прикріпити до первинного документу скан-копію оригіналу і швидко її переглянути або роздрукувати за необхідності. Ви зможете вести облік спецодягу, враховуючи терміни експлуатації. Система дозволить Вам сформувати оборотно-сальдові відомості по ТМЦ. В системі Ви зможете вести інвентарну картотеку аналітичного обліку основних засобів, сформувати й роздрукувати регістри наявності й обліку основних засобів за місцями зберігання та експлуатації. Матимете можливість вести облік надходження, вибуття й внутрішніх передач основних засобів, виконувати переоцінку та індексацію основних засобів, обліковувати ремонти й поліпшення основних засобів, нараховувати знос. Система дозволяє Вам вести облік капітальних вкладень.
Чи є кадровий облік та нарахування зарплати?
В системі реалізований функціонал обліку кадрів, а саме ведення кадрових документів про рух працівників: прийом (накази на прийом, контракти), звільнення, переведення, переміщення; ведення кадрових документів про заохочення працівників; ведення особистих карток; ведення картотеки призначень; ведення картотеки стажів, спец. стажів; ведення картотеки інвалідів; ведення картотеки пільг; військовий облік; облік контрактів працівників; ведення картотеки порушень трудової дисципліни; ведення додаткових картотек (освіт/підвищень кваліфікацій/суміжних професій, складу сім'ї, нагород, попередніх місць роботи і т.п.); ведення наказів на відпустку/повернення з відпусток, документів лікарняних, документів за середнім; картотека змін прізвищ; облік нештатного (несписочного) складу; формування форм звітності відповідно до законодавства (форми вид яких затверджений нормативними актами); відбір даних по будь-яких реквізитах, які внесені в систему. Система дозволяє вести штатний розклад, в тому числі картотеку штатного розкладу; картотеку доплат за штатним розкладом; формувати форми звітності відповідно до законодавства (форми вид яких затверджений нормативними актами); формувати штатну розстановку; картотеку робочих місць; зберігати історії в усіх картотеках штатного розкладу. Система дозволяє вести табельний облік, формувати і друкувати накази та звіти.

Системний функціонал дозволяє проводити розрахунок заробітної плати, нарахувань по заробітній платі (окладів, премій, та інш.), розрахунок нарахувань за листками непрацездатності, нарахувань по відпустках, інших нарахувань, податків, утримань, відрахувань у фонди. Система дозволить сформувати платіжні відомості на виплату зарплати, а також звітність по заробітній платі, сформувати форми звітності відповідно до діючого законодавства України.
Чи є підсистема бюджетування та планування?
В системі функціонує модуль Бюджетування. Формуються форми CF, P&L, BS. Налаштована система формування та погодження бюджетів в перелічених вище форматах, в розрізі підрозділів та статей витрат, а також автоматизовано процес формування фактичного виконання бюджетів, на основі первинних документів господарської діяльності компанії, та управлінських корегувань.
Чи існує підсистема заявок на витрати грошових коштів? Процес затвердження цих заявок, контроль оплати по них, зв'язок з бюджетом, чи планом руху грошових коштів тощо?
В системі Ви зможете створювати заявки на здійснення платежів, фіксуючи в них статті бюджету руху грошових коштів та тримача по бюджетному ліміту; погоджувати заявку на оплату з автоматичним контролем бюджету руху грошових коштів; затверджувати заявку; отримувати автоматично факт виконання заявок на основі виписок банку; формувати план-факт бюджету руху грошових коштів в режимі реального часу.
Чи існує можливість сформувати в системі регламентовану звітність (фінансову та податкову)? Чи існує система передачі або експорту звітів до систем типу М.Е.Док для передачі до державних органів?
На основі заведених та згенерованих у системі документів Ви зможете автоматично сформувати фінансову звітність (форма 1 «Баланс», форма 2 «Звіт про фінансові результати», форма 3 «Звіт про рух грошових коштів», форма 4 «Звіт про власний капітал, форма 5 "Примітки до річної фінансової звітності"). Ці форми автоматизовано вивантажуються в M.E.Doc. В системі Ви зможете сформувати декларацію по ПДВ, декларацію по податку на прибуток та інші звітні форми та вивантажити їх для завантаження в зовнішні системи подачі податкової звітності.
Якою є архітектура системи?
IT-Enterprise має сучасну трирівневу архітектуру: сервер баз даних, application server і клієнти. З даними працює сервер баз даних. На цьому рівні може використовуватися MS SQL Server (в тому числі Express Edition) або Oracle. Вимоги до операційної системи для сервера баз даних – це вимоги обраної СУБД.

На рівні application server виконується вся бізнес-логіка системи, формуються запити до бази даних, виконується обробка результатів та передача їх на клієнти.

На рівні клієнта, робота може вестися через браузер. В такому випадку не має значення яка ОС використовується (Windows, UNIX, macOS, iOS, Android чи інші). На робочих станціях з Windows може використовуватися спеціалізований Windows-клієнт. Його перевагою є те, що крім іншого, він має можливості інтеграції зі складними сторонніми продуктами типу CAD-систем, а також розширені можливості по використанню внутрішніх конструкторів IT-Enterprise. Конструктори – це засоби для кастомізації системи під окреме підприємство, та навіть розробки власних модулей системи. Основними є наступні конструктори: інтерфейсів, таблиць, запитів, звітів, дашбордів, web-розрахунків, мобільних застосунків, чат-ботів…).

Крім того, робота клієнта з певним спеціалізованим функціоналом можлива за допомогою мобільних додатків під платформи iOS, Android та Windows 10. Перевагою мобільних клієнтів є можливості отримання push-сповіщень від системи, роботи в режимі офлайн (в деяких спеціалізованих функціях), інтеграції з такими функціями смартфонів користувачів, як: камера (для сканування документів/штрих- чи QR-кодів), телефонною книгою та ін.

Інтеграція зі сторонніми системами може виконуватися за допомогою web-сервісів, які дозволяють звертатися до системи в невізуальному режимі по протоколам HTTPS та HTTP.
Яка кількість користувачів може працювати в системі?
Система може бути встановлена як на одну робочу станцію, на якій будуть суміщені всі архітектурні рівні так і розподілена на декілька серверів. При використанні декількох серверів застосунків, кожний рівень виноситься на окремий сервер чи віртуальну машину, що дозволяє масштабувати та розподіляти навантаження.

Система може використовуватися в двох режимах: на одного користувача чи на багато користувачів з можливістю підключення як по локальній мережі так і через інтернет.

Кількість користувачів, які можуть працювати з системою, визначається кількістю придбаних ліцензій.
Розкажіть про модульність та інтеграцію IT-Enterprise з іншими системами (механізми транспорту повідомлень обміну, їх формат (REST, SOAP тощо).
Для інтеграції з сторонніми системами використовуються web-сервіси. Сторонні системи мають можливість звертатися до web-сервісів системи IT-Enterprise по протоколам HTTPS та HTTP.

Передача параметрів для розрахунків виконується у форматі JSON з використанням як SOAP так і REST. Викликати веб-розрахунок можна як з back-end сторонньої системи, так і з front-end – наприклад, з веб-сайту за допомогою JavaScript.
Корисні посилання
Ο
IT-Enterprise.Бухгалтерія - програма для бухгалтерського обліку на вашому підприємстві. Дізнатись подробиці.
Ο
50 хвилин відео з оглядом можливостей ведення бухгалтерського обліку в IT-Enterprise.
Ο
10-хвилинний огляд можливостей розрахунку заробітньої плати та управління персоналом в
IT-Enterprise.
Ο
Наш хмарний сервіс Сlobbi.HR спростить процеси управління персоналом та заощадидть ваш час. Для складання звітності потрібно лише декілька кліків.
Ο
Наш хмарний сервіс для управління виробництвом Clobbi.Manufacturing дозволяє комфортно та легко планувати та гарантовано виконувати плани з виробництва.