IT-Enterprise.Бухгалтерія
Будь ласка, заповніть форму
IT-Enterprise. Бухгалтерія
програма для бухгалтерського
обліку на вашому підприємстві

IT-Enterprise. Бухгалтерія - це українська програма, що дає змогу вести всі типи бухгалтерського обліку. Зручна, проста у використанні та налаштуванні.
Ознайомтеся з можливостями IT-Enterprise.Бухгалтерія
ОПЕРАЦІЇ ПО КАСІ І РОЗРАХУНКИ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ
За допомогою системи Ви легко створите касові ордери в іноземній і національній валюті, автоматично отримаєте платіжні відомості, а також звітність по касі, виконаєте валютну переоцінку.
Ви зможете вести розрахунки з підзвітними особами: формувати й погоджувати накази на відрядження, створювати на основі них посвідчення про відрядження, авансові звіти в національній та іноземній валютах.
ОПЕРАЦІЇ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТАМИ
У системі Ви зможете вести облік операцій по розрахункових і валютних рахунках, автоматизовано обробляти банківські виписки, вести оборотні відомості.
Ви отримаєте можливість зручно погоджувати й проводити електронні платежі, експортувати чи імпортувати платіжні доручення (через зв'язок із системами «Клієнт-банк»), зручно обліковувати операції з кредитними засобами та операції з векселями.
ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ
В системі Ви зможете вести інвентарну картотеку аналітичного обліку основних засобів, сформувати й роздрукувати регістри наявності й обліку основних засобів за місцями зберігання та експлуатації.
Матимете можливість вести облік надходження, вибуття й внутрішніх передач основних засобів, виконувати переоцінку та індексацію основних засобів, обліковувати ремонти й поліпшення основних засобів, нараховувати знос. Система дозволяє Вам вести облік капітальних вкладень.
ОБЛІК ТМЦ І МШП
Система дає можливість вести первинні документи оприбуткування, передачі, списання, реалізації ТМЦ. Для документів налаштовані друковані форми, стадії погодження та формуються проводки. Ви зможете прикріпити до первинного документу скан-копію оригіналу і швидко її переглянути або роздрукувати за необхідності. Ви зможете вести облік спецодягу, враховуючи терміни експлуатації. Система дозволить Вам сформувати оборотно-сальдові відомості по ТМЦ.
РОЗРАХУНКИ З КОНТРАГЕНТАМИ
За допомогою системи Ви легко вестимете облік розрахунків із постачальниками, покупцями, підрядниками, замовниками в розрізі первинних документів, зможете прикріпити до первинного документу скан-копію оригіналу і швидко її переглянути або роздрукувати за необхідності. Система дозволить Вам вести відомості по розрахунках із контрагентами у національній та іноземній валюті, авансах і виконувати валютну переоцінку. Система надає можливість формувати й роздрукувати зведені відомості розрахунків із контрагентами, акт звірки за будь-який заданий період.
РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Ви проводитимете розрахунок заробітної плати, нарахувань по заробітній платі (окладів, премій, та інш.), розрахунок нарахувань за листками непрацездатності, нарахувань по відпустках, інших нарахувань, податків, утримань, відрахувань у фонди. Система дозволить сформувати платіжні відомості на виплату зарплати, а також звітність по заробітній платі, сформувати форми звітності відповідно до діючого законодавства України.
ОБЛІК ВИТРАТ
Ви вестимете облік фактичних витрат в розрізі статей і елементів витрат (проводки, сальдо по підрозділах, обороти в дебет рахунків обліку витрат). Формуватимете в системі документи списання, довідки про обсяг виконаних робіт та наданих послуг.
ПОДАТКОВИЙ
ОБЛІК, ФІСКАЛЬНА ЗВІТНІСТЬ
В системі Ви вестимете податковий облік у відповідності з податковим кодексом України. Вестимете облік ПДВ по розрахунках з постачальниками та підрядниками, автоматизовано формуватимете реєстр отриманих податкових накладних завантажених із в зовнішні системи подачі податкової звітності. На основі первинних документів в системі, Ви зможете сформувати і роздрукувати податкові накладні покупцям, вести реєстр виданих податкових накладних, автоматично вивантажувати податкові накладні в зовнішні системи подачі податкової звітності.
Ви зможете сформувати декларацію по ПДВ, декларацію по податку на прибуток та інші звітні форми та вивантажити їх для завантаження в зовнішні системи подачі податкової звітності.
ЗВЕДЕНА БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ
Ви зможете сформувати всі стандартні аналітичні форми бухгалтерської звітності в тому числі Головну книгу, оборотно-сальдові відомості, журнали проводок та ін.
ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
На основі заведених та згенерованих у системі документів Ви зможете автоматично сформувати фінансову звітність (форма 1 «Баланс», форма 2 «Звіт про фінансові результати», форма 3 «Звіт про рух грошових коштів», форма 4 «Звіт про власний капітал, форма 5 "Примітки до річної фінансової звітності"). Ці форми можна легко й швидко відправити в M.E.Doc.
ФОРМУВАННЯ ЗВІТНОСТІ ПО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТАХ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (МСФЗ)
Система дозволяє автоматично сформувати звітність по міжнародних стандартах на основі даних бухгалтерського обліку та прописаних в системі трансформацій по міжнародних стандартах фінансової звітності (форма 1 «Баланс», форма 2 «Звіт про фінансові результати», форма 3 «Звіт про рух грошових коштів», форма 4 «Звіт про власний капітал», форма 5 «Примітки до річної фінансової звітності»).
Наші Клієнти, що користуються IT-Enterprise.Бухгалтерія
.,


Тарифні плани
Start

Максимум функцій на період 14 днів безкоштовно
ЗАМОВИТИ
Medium

Швидкий та комфортний початок роботи
від 800 грн/місяць

ЗАМОВИТИ
Corporate

Краще рішення
для великих підприємств
ЗАМОВИТИ

Корисні посилання

Наш хмарний сервіс для управління виробництвом дозволяє зручно та легко планувати, та гарантовано віконувати плани з виробництва.
Наш хмарний сервіс Сlobbi.HR спростить процеси управління персоналом і заощадить ваш час. Для складання звітності потрібно лише декілька кліків.
IT-Enterprise. Бухгалтерія - програма для бухгалтерського обліку на вашому підприємстві. Ознайомитися з подробицями.